RUVEX DJ and ELECTRONIC MUSIC Production SCHOOL

Škola miksanja, produkcije elektronske muzike kao i remiksiranja je prva škola tog tipa u Bosni i Hercegovini.

Škola uključuje obrazovanje polaznika u sferi osnova audio tehnike, muzičke produkcije elektronske muzike, dj opreme, softvera i ostalih vještina koje su vezane za modernu muziku.

Škola realizuje projekte po generacijama, i to svake godine po 2 generacije.

Škola program realizira sa najmodernijom tehnikom, softverima i stilovima elektronske muzike u kombinaciji sa različitim tipovima prirodnih instrumenata.

Voditelj škole je profesor Alen Ruvić ili artist name DJ RUVEX.

Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na temu "Razvoj elektronske muzike i utjecaji iste na tradicionalnu muziku".

Prof. Ruvić ima petnaestogodišnje iskustvo u pedagoško-nastavnim procesima kroz rad u muzičkoj skoli.